แรงบันดาลใจจากโควิด-19 สู่การออกแบบลวดลายและผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

ออกแบบ

จุดเริ่มต้น การเดินทางของผ้ามัดย้อม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เปิดสอนในระดับชั้นประถม – มัธยมปลาย สำหรับโครงการสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร เข้าจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียนเรื่องการจัดทำผ้ามัดย้อมสีเคมี ต่อมาทางโรงเรียนเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต จากเดิมที่ใช้สีเคมีมาเป็นการใช้สีจากครามซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติขึ้นชื่อประจำจังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้า อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัว

พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อสิ่งที่ดีกว่าครูอนุรักษ์ สะตะ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้ดูแลเรื่องการทำผ้าคราม กล่าวว่า นอกจากการผลิตผ้ามัดย้อมจากครามแล้ว คณะครูและนักเรียนยังได้พัฒนาการย้อมผ้าจากวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ขี้เถ้า และน้ำด่าง รวมทั้งร่วมกันออกแบบลายผ้าให้หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีลายผ้ามัดย้อมจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมากกว่า 20 ลาย

ออกแบบ

เปิดเพจ เปิดโอกาส เปิดตลาดใหม่

ครูสวลี จุลศิริ ครูที่ปรึกษา/ผู้ดูแลโครงการ และ ครูปิยะรัตน์ พันธุขันธ์ คุณครูผู้ดูแลด้านธุรกรรมออนไลน์ กล่าวเสริมว่า โรงเรียนได้ผลิตและพัฒนาสินค้าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติมากว่า 5 ปี จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการ ทสรช. ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องการขายสินค้าออนไลน์อย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างผ่านโลกออนไลน์จนสามารถขายสินค้าได้ถึงหลักหมื่นบาท อีกทั้งยังทำให้ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเป็นที่รับรู้ไปยัง บริษัท ฮักสกล หนึ่งใน07ผู้ผลิตและผู้พัฒนาผ้าครามรายใหญ่ของจังหวัด ที่เกิดความสนใจและเข้ามาร่วมพัฒนาสินค้าของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันสินค้าของโรงเรียนที่ขายอยู่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผ้าคราม ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ราชประชาฯ 53 สกลนคร ไม่ได้มีเพียงแต่ผ้ามัดย้อมธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากผ้ามัดย้อม เช่น พวงกุญแจ ยางรัดผม ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่างดีเช่นกัน อีกทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งเรื่องการย้อมผ้าและการขายผ่าน e-Commerce ที่ทางโรงเรียนได้สั่งสมเรียนรู้ผ่านโครงการ ทสรช. ก็ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และดำเนินการอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้

แนะนำข่าวออกแบบเพิ่มเติม : GIGABYTE กวาด 4 รางวัล iF Design Award 2022